Over deze site

Inhoud van de site

Deze website wordt onderhouden en beheerd door de provincie Gelderland. De site biedt onder meer:

  • nieuws en actualiteiten;
  • informatie over het project en de diverse deelprojecten;
  • informatie over de planning van de uitvoering en de actuele stand van zaken buiten;
  • contactgegevens voor vragen, klachten en meldingen.

Proclaimer

De webredactie en medewerkers van de provincie Gelderland besteden veel zorg aan de informatie op deze site. Hierbij staat voorop dat de informatie correct, actueel en voor de gebruiker relevant moet zijn. De webredactie staat open voor opmerkingen of ideeën. Komt u fouten of verouderde informatie tegen of heeft u suggesties voor verbeteringen dan wordt uw reactie bijzonder op prijs gesteld. U kunt uw reactie mailen naar online@gelderland.nl. Binnen 3 werkdagen wordt uw melding in behandeling genomen.

Auteursrecht

Op een deel van het beeldmateriaal op deze site rust auteursrecht. Wilt u beeldmateriaal hergebruiken dan kunt u daarvoor toestemming vragen via provincieloket@gelderland.nl.

Privacy

De provincie Gelderland verzamelt via deze site geen namen of andere gegevens die iets zeggen over uw identiteit. Statistische gegevens worden wel verzameld, maar deze zijn nooit herleidbaar tot individuele personen of IP-adres. De projectorganisatie gebruikt deze gegevens om de website aan te passen aan de wensen en verwachtingen van de gebruiker. U kunt deze website dus anoniem raadplegen.

U kunt op deze website formulieren invullen. Hierbij vraagt de provincie zo weinig mogelijk persoonlijke gegevens, namelijk alleen die gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de juiste verwerking van het formulier. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen de gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft achtergelaten. Uiteraard worden deze niet aan derden ter beschikking gesteld. Ze worden ook niet voor andere doeleinden gebruikt dan waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Archief website

Dagelijks wordt een kopie van de site gemaakt, zo ontstaat een digitaal archief van de website. Dit archief is te raadplegen via de website archiefweb.eu. U kunt op datum en via de zoekfunctie oude versies van deze website terugvinden.