Oplossers

Asbestplaten loshalen van dak

Als marktpartij help je dakeigenaren hun asbestdak te verwijderen en te vervangen voor een nieuw (duurzaam) exemplaar. Er ligt in Gelderland nog ongeveer 20 miljoen vierkante meter asbest op de daken. Een zakelijke kans voor iedere ondernemer! Van saneerder, aannemer tot leverancier van zonnepanelen.

Om het vervangen van een asbestdak voor een gebouweigenaar makkelijker, overzichtelijker en aantrekkelijker te maken helpt het als ondernemers werkzaamheden in een compleet pakket aanbieden.  Hoe speel je in op de behoefte van de dakeigenaar en komt jouw product in beeld?

Gelderse initiatieven

Asbesttrein

Heeft u een buitengebied met veel asbest? Wilt u meer beweging en versnelling in de sanering? Stichting Asbesttrein vertelt in de workshop over de succesvolle gebiedsgerichte aanpak om asbest seriematig op te ruimen in het buitengebied. De resultaten liegen er niet om. In de meest recente trein heeft meer dan 80% van de bezoekers zich aangemeld voor een keukentafelgesprek en gaan daarmee over tot de volgende fase in het saneerproces.

De Stichting Asbesttrein is onafhankelijk en beweegt dakeigenaren in een bewezen concept procesmatig om te saneren. De succesvolle seriematige aanpak is landelijk benoemd tot “best practice”. Zonder asbestsanering geen sloop, geen energietransitie en geen aantrekkelijke regio vol economische impulsen.

Meer informatie over de Asbesttrein

Asbestschakel

Asbestschakel is een unieke coöperatie van bedrijven die samen de klus van het saneren van asbestdaken klaren. Goedkoper, sneller én met één aanspreekpunt.

Nu is er ook een Gelderse coöperatie Asbestschakel met Gelderse bedrijven. Zij ontzorgen de dakeigenaar. De deelnemende bedrijven in de cooperatie doen waar ze goed in zijn. De Asbestschakel werkt met volledig gedigitaliseerde processen voor de klant die nu de oppervlakte van zijn eigen dak ook zelf kan uitrekenen op de website, dit zorgt mede voor de noodzakelijke versnelling van de opgave.

Voor meer informatie over de Asbestschakel

Zon op erf

In de Achterhoek loopt het project Zon op erf. Dit project is een opdracht van acht Achterhoekse gemeenten met ondersteuning van de provincie Gelderland en wordt uitgevoerd door de AGEM (Achterhoekse Groene Energie Maatschappij).

Met dit project worden drie doelen gerealiseerd, te weten: het tegengaan van verrommeling van het platteland, het saneren van asbestdaken van boerenschuren en het opwekken van duurzame energie. Daarvoor worden bestaande oude schuren gesaneerd en gesloopt en wordt op de vrijkomende ruimte zonnepanelen geplaatst.

Het project Zon op erf moet aantonen dat dit rendabel is, waardoor de interesse gewekt wordt voor grote aantallen locaties. Voor vijf demonstratieprojecten is aanvullende subsidie verstrekt door de provincie Gelderland. Er is gestart met de voorbereiding en van de eerste twee projecten is de SDE+ subsidie aangevraagd. De verwachte start van de uitvoering van de asbestsanering is gepland begin 2019.

Meer informatie over het Gelderse project Zon op erf