Oplossers

Asbestplaten loshalen van dak

Als marktpartij help je dakeigenaren hun asbestdak te verwijderen en te vervangen voor een nieuw (duurzaam) exemplaar.

Om het vervangen van een asbestdak voor een gebouweigenaar makkelijker, overzichtelijker en aantrekkelijker te maken helpt het als ondernemers werkzaamheden in een compleet pakket aanbieden. Hoe speel je in op de behoefte van de dakeigenaar en komt jouw product in beeld? We lichten 2 Gelderse initiatieven uit.

Asbesttrein

Heeft u een buitengebied met veel asbest? Wilt u meer beweging en versnelling in de sanering? Stichting Asbesttrein vertelt in de workshop over de succesvolle gebiedsgerichte aanpak om asbest seriematig op te ruimen in het buitengebied. De resultaten liegen er niet om. De Stichting Asbesttrein is onafhankelijk en beweegt dakeigenaren in een bewezen concept procesmatig om te saneren. De succesvolle seriematige aanpak is landelijk benoemd tot “best practice”. Zonder asbestsanering geen sloop, geen energietransitie en geen aantrekkelijke regio vol economische impulsen. Meer informatie over de Asbesttrein

Zon op erf

In de Achterhoek loopt het project Zon op erf. Dit project is een opdracht van acht Achterhoekse gemeenten met ondersteuning van de provincie Gelderland en wordt uitgevoerd door de AGEM (Achterhoekse Groene Energie Maatschappij). Met dit project worden 3 doelen gerealiseerd:

  • het tegengaan van verrommeling van het platteland
  • het saneren van asbestdaken van boerenschuren
  • en het opwekken van duurzame energie.

Daarvoor worden bestaande oude schuren gesaneerd en gesloopt en wordt op de vrijkomende ruimte zonnepanelen geplaatst. Het project “Zon op erf” moet aantonen dat dit rendabel is, en zo interesse wekken voor grote aantallen locaties. Voor 5 demonstratieprojecten is aanvullende subsidie verstrekt door de provincie Gelderland. Meer informatie over het Gelderse project Zon op erf