Toolbox voor gemeenten aangeboden aan VNG

25-9-2018 Toolbox van het versnellingsprogramma asbestdaken

Op maandag 24 september 2018 is in Tivoli/Vredenburg in Utrecht tijdens het jaarlijkse Nationale AsbestFeitenCongres de Toolbox Versnellingsaanpak asbestdaken sanering gepresenteerd.

De toolbox biedt gemeenten handvatten om hun organisatie voor te bereiden en inwoners te informeren over het aankomende asbestverbod op daken. VNG roept gemeenten op om met de versnellingsaanpak aan de slag te gaan. De toolbox bevat een scala aan concrete en direct bruikbare instrumenten, niet alleen voor gemeenten maar ook voor andere stakeholders. Om 2024 Nederland asbestdakenvrij te halen is het vooral belangrijk dat we samenwerken, innoveren en van elkaar blijven leren.

Bewustwording

De tools voor ‘Bewustwording en communicatie’ maken asbestdak-eigenaren bewust van het belang van het saneren van hun asbestdak en wat daarbij komt kijken. Dak-eigenaren kunnen bijvoorbeeld bij Milieu Centraal een online check doen. Ook is hier meer informatie te vinden over asbestdaken.

Financiële arrangementen

Het saneren van asbestdaken kost geld. De tools met ‘Financiële arrangementen’ helpen om de sanering voor dak-eigenaren en andere partijen financieel mogelijk te maken.

Samen aan de slag

Samen aan de slag, dat is de crux van de tools ‘Gezamenlijke uitvoering / collectieven’. Het collectief aanpakken van asbestdakensanering draagt bij aan de versnelling en leidt tot kostenbesparing.

Inventarisatie

Ook zijn er tools voor ‘Inventarisatie & monitoring’. Gemeenten, omgevingsdiensten en provincies hebben al in kaart gebracht waar asbestverdachte daken liggen. Vervolgens kunnen dak-eigenaren gericht worden benaderd. Verschillende dak-eigenaren in eenzelfde gebied kunnen dan collectieven vormen en zo asbestsanering versneld aanpakken.

De toolbox is te vinden op de website van de VNG.

Terug naar nieuwsoverzicht