Provincie stimuleert informatiebijeenkomsten bij gemeenten

12-12-2018 Saneerders verwijderen asbestdak

In heel Gelderland wordt al hard gewerkt aan het saneren van asbestdaken. In de regio en bij gemeenten worden plannen van aanpak ontwikkeld en voorbereidingen getroffen. De provincie juicht deze initiatieven toe en helpt waar gewenst mee met verbindingen leggen. Als extra stimulans biedt de provincie een vijftal gemeenten informatiebijeenkomsten aan als deze voor 30 juni 2019 een informatiebijeenkomst organiseren.

Het aanbod

De provincie biedt de organisatie van een informatiebijeenkomst aan en verzorgt, in overleg met de gemeente, de sprekers en de locatie. Samen bekijken we welke doelgroep we tijdens de bijeenkomst informeren, dit is onder meer afhankelijk van het aantal m2 dat deze groep aan asbestdak heeft. Van de gemeente vragen we verder de inzet van de wethouder tijdens de informatiebijeenkomst. Beschikbaar is 20 uur communicatieadvies en maximaal 1000 euro per bijeenkomst. Voorwaarde voor dit aanbod is dat de informatiebijeenkomst voor 30 juni 2019 wordt georganiseerd.

Informatiebijeenkomst voor asbestdaken

Tijdens een informatiebijeenkomst asbestdaken informeren we verschillende doelgroepen over het asbestdakenverbod per eind 2024. Tegelijkertijd bieden we deze doelgroepen ook informatie over een oplossing. Daarvoor zijn verschillende marktpartijen die oplossingen bieden aanwezig tijdens deze informatiebijeenkomst.

Hoe meld je jouw gemeente aan?

De eerste vijf gemeenten die een mail sturen aan asbestdaken@gelderland.nl met in het onderwerp Informatiebijeenkomst [naam gemeente] maken kans op deze informatiebijeenkomst. Heb je vragen dan kun je ons ook op dit mailadres bereiken. We bekijken de inschrijvingen in de tweede week van januari, daarna ontvangen de gemeenten een reactie.   

Terug naar nieuwsoverzicht