Provincie blijft inzetten op koppeling asbestsanering en energietransitie, rest van asbestdaken-programma ‘on hold’

25-9-2019

Afgelopen juni hebben we u geïnformeerd dat het programma Versnelling sanering asbestdaken ‘on hold’ is gezet. Aanleiding hiervoor was het verwerpen van de Eerste Kamer van het wetsvoorstel waarmee een verbod op asbestdaken mogelijk werd. Eind 2019 zal de Staatsecretaris haar bevindingen over hoe verder met de versnellingsaanpak sanering asbestdaken delen met de Tweede Kamer. Tot die tijd blijft de provincie inzetten op de koppeling tussen asbestsanering en energietransitie en houden we de inventarisatie en de beschikbare tools voor gemeenten online. Overige onderdelen van het versnellingsplan sanering asbestdaken ronden we af.

Projecten gekoppeld aan energietransitie gaan door

Projecten waar een koppeling is gemaakt tussen asbestdaken en energietransitie blijft de provincie voorlopig ondersteunen. Uitgangspunt is dat asbestdaken geen belemmering moeten zijn voor het realiseren van energietransitie. Zo blijft de financieringsregeling Toekomst Bestendig Wonen, die is ontwikkeld voor particuliere woningeigenaren, beschikbaar. De leningsvorm, bestaand uit een provinciaal en een gemeentelijk deel, maakt het mogelijk om asbest te saneren met daarbij minimaal een energiemaatregel toe te passen. Deze regeling is per april dit jaar beschikbaar. Ook kent het versnellingsprogramma sanering asbestdaken diverse projecten waar een koppeling met energietransitie is gemaakt, zoals ‘Asbest eraf en coöperatief zon erop’ van Energie coöperatie Coöperatie Vallei Energie. Daarnaast is in het Coalitieakkoord Samen voor Gelderland de wens opgenomen om een financieringsregeling asbestdaken en zon voor agrariërs te onderzoeken. Daarnaast blijven we betrokken bij het opzetten van een mogelijk landelijk stimuleringsfonds voor de sanering asbestdaken en onderzoeken we of dit fonds breder ingezet kan worden voor initiatieven zoals een koppeling met Energietransitie

Communicatietools en inventarisatiekaart asbestdaken Gelderland blijven voorlopig beschikbaar

Communicatietools en de kaart inventarisatie asbestdaken blijven voorlopig beschikbaar. Afgelopen periode zijn er bij gemeenten al veel acties en initiatieven opgepakt en met succes uitgevoerd. Daarmee is met het versnellingsprogramma aandacht voor asbest gecreëerd. Vanuit gemeenten en omgevingsdiensten is specifiek gevraagd om de asbestdakenkaart Gelderland te blijven beheren. Deze kaart is openbaar en toegankelijk voor alle inwoners in Geldeland en bruikbaar voor gemeenten om inwoners te informeren over aanwezige asbestdaken. Daarnaast kan de kaart gebruikt worden bij calamiteiten. Omgevingsdiensten geven aan dat de kaart op deze momenten snel duidelijkheid geeft over mogelijke risico’s voor de omgeving. Tot slot is er de wens om deze ondersteunende website gemeenten en andere betrokkenen voorlopig in stand te houden. Hier staan tools om de inwoner bewust te maken van de gevolgen van een asbestdak en de mogelijkheden om deze te laten verwijderen.

Terug naar nieuwsoverzicht