Onderzoek naar het afvoeren van asbestdaken afgerond

31-1-2019 Saneerders halen asbestplaten los op het dak

De provincie Gelderland heeft in 2018 onderzoek gedaan naar de ‘klantreis’ van particulieren en bedrijven bij het verwijderen en afvoeren van asbesthoudend materiaal van een asbestdak. Gekeken is naar de informatievoorziening en procedures bij gemeenten en de inname bij inzamelstations tijdens deze reis. Het rapport is vanaf nu beschikbaar op onze website, daarin wordt inzichtelijk welke knelpunten er zijn die de verwijdering kunnen vertragen, en daarmee dus ook de versnelling. Gekeken is onder meer of burgers en bedrijven wel op een simpele en duidelijke manier aan informatie kunnen komen over de wettelijke verplichtingen.

Een samenvatting van het rapport leest u hier. Uit dit onderzoek blijkt dat op de verschillende overheidswebsites in Gelderland onvoldoende tot geen informatie te vinden is over het veilig verwijderen van asbestdaken door particulieren. Als de overheid wil dat burgers die zelf asbest verwijderen die veilig doen en ook op een veilige manier het asbest verpakken, vervoeren en aanbieden, dan is het belangrijk om hier meer informatie over te geven. Om gemeenten hierbij te ondersteunen hebben we website teksten beschikbaar op deze website. Ook kunt u uw bezoekers van u eigen website verwijzen naar de website van milieucentraal.

In het onderzoek zijn ook de inzamelstations en de mogelijkheden van asbest aanbieden onderzocht. Het aanbod aan asbestafval van burgers is relatief klein ten opzichte van de andere afvalstromen die worden aangeboden op de inzamelstations. Logistiek geeft dit nu en in de toekomst, zo blijkt uit de inventarisatie, geen problemen. Ook de locaties en openingstijden zijn voor zover bekend voldoende; burgers houden hier rekening mee.

Het rapport wordt afgesloten met aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn in een bijeenkomst met collega’s van omgevingsdiensten en gemeenten besproken. De rapportage krijgt nog een vervolg, de uitkomsten daarvan delen we in het eerste half jaar van 2019 met u.

Terug naar nieuwsoverzicht