‘Eindelijk duidelijkheid over asbestdakenverbod’

17-10-2018 Mannen in witte pakken saneren asbestdak

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het verbod op asbestdaken. Eind 2024 moeten alle asbestdaken in Nederland gesaneerd zijn. ‘Daar zijn we enorm blij mee, hiermee is er eindelijk een einde gekomen aan de onduidelijkheid over het verbod’, reageert Gelders milieu gedeputeerde Bea Schouten. ‘We zijn ook blij met de versoepeling van onnodige regels en de steun die er komt voor minder draagkrachtigen.’ In Gelderland moet voor eind 2024 nog ruim 23 miljoen vierkante meter asbestdak weggehaald worden. Schouten: ‘Een forse opgave, maar we zijn al goed op weg en de lichten staan nu op groen. Samen kunnen we Nederland asbestdakenvrij maken.’

Financieringsregeling

De Tweede Kamer wil een landelijke financieringsregeling treffen, onder andere voor de mensen die niet voldoende draagkracht hebben. Ze stelt voor dit te doen in overleg met provincies, gemeenten en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Daarnaast heeft de Kamer afgesproken de regels voor sanering te versoepelen. Voor onder meer de agrarische sector en particulieren die het dak van hun huis moeten vervangen, komen deze maatregelen als geroepen. De sanering is voor hen ingrijpend en kostbaar. Om de vinger aan de pols te houden, wordt er op voorstel van VVD en CDA eind 2021 geëvalueerd.

Gratis inleveren

Particulieren mogen kleine hoeveelheden asbest zelf verwijderen. Om te zorgen voor een veilige en nette verwerking, zien GroenLinks, SP, PvdA en SGP graag dat zij dit asbest gratis kunnen afvoeren naar de milieustraat. Bij een groot aantal gemeenten betalen particulieren voor het storten van asbest. Verantwoordelijk staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat heeft aangegeven dat de regering niet over het kosteloos inleveren kan beslissen, maar dat zij wel hierover met gemeenten in gesprek wil gaan. In januari 2019 verwacht ze uitsluitsel te geven.

Regeling voor leidaken

Sommige saneringen, zoals die van asbesthoudende leidaken, zijn erg kostbaar. Aangezien dit eigenaren van deze daken in de problemen brengt, gaat de regering op verzoek van CDA en VVD onderzoeken of met een andere aanpak de kosten kunnen worden verlaagd. Voorbeeldprojecten in onder meer Lelystad moeten uitwijzen of dit mogelijk is. Het streven is met collectieve aanbestedingen daken sneller en goedkoper te saneren.

Op naar een asbestvrij dakenlandschap in 2025!

Terug naar nieuwsoverzicht