Gemeenten en omgevingsdiensten

Saneerders in bakje op dak

De gemeente is voor huiseigenaren de belangrijkste informatiebron wanneer ze meer wil weten over asbest. Gemeenten zijn bij uitstek de aangewezen partij om dakeigenaren in beweging te brengen. Dakeigenaren zijn zélf verantwoordelijk voor het vervangen van hun (asbest)dak, waarmee ze emissie van asbestdeeltjes in de lucht kunnen voorkomen. Het is dus als gemeente slim om dakeigenaren te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid. Op dit moment faciliteert en stimuleert een deel van de gemeenten en provincies dakeigenaren al om hun asbestdak te gaan vervangen. Door communicatiebudget en eventueel budget voor ondersteuning vrij te maken, pak je een belangrijke rol op weg naar gezonde daken.

Om je in deze rol te ondersteunen stellen we (communicatie)middelen en plannen beschikbaar waar u vrij gebruik van kan maken. Onderstaande communicatiemiddelen en plannen (tools) mogen gemeenten en omgevingsdiensten vrij gebruiken.

Plannen, documenten en algemene informatie

Hieronder vind je een overzicht van diverse informatieve documenten en goede voorbeelden:

Kernboodschap

Milieucentraal heeft samen met andere betrokken organisatie de kernboodschap aangepast aan werkelijkheid van nu, de periode nadat het wetsvoorstel dat een verbod mogelijk maakte is verworpen. Deze kernboodschap wordt nog wel eens geactualiseerd, de nieuwste versie vind je hier.

Financiering

DLV advies heeft een inventarisatie gemaakt van de mogelijkheden om een asbestdak te financieren. In dit plan lees je de mogelijkheden.

In Gelderland zijn al verschillende oplossende initiatieven gestart. Zij bieden een totaaloplossing voor eigenaren met een dak met asbest. Meer informatie over deze oplossingen.

Onderzoek inzamelstations

In 2018 heeft OOM-advies in opdracht van de provincie Gelderland onderzoek gedaan naar de optimlisatie van de afvoer van asbestdaken afval. In dit rapport lees je de uitkomsten van dit onderzoek. Met de aanbevelingen zijn we aan het werk, in het eerste half jaar van 2019 delen we hierover meer informatie.

Plannen van aanpak uit de praktijk

Om de asbestdaken in uw gemeente aan te pakken, helpen diverse documenten, waaronder een plan van aanpak, voor een gerichte uitvoering. Ter inspiratie delen we hier plannen van aanpak van omgevingsdiensten en gemeenten. Deze documenten kunt u gebruiken als voorbeeld voor uw eigen aanpak.

Omgevingsdienst De Vallei

Omgevingsdienst De Vallei heeft samen met de gemeenten in het gebied een plan van aanpak gemaakt om de asbestdaken in de regio te saneren. De doelgroepgerichte aanpak leest u hier.

Communicatiemiddelen

Onderstaande content is vrij te gebruiken in uw communicatie naar gebouweigenaren.

Website

Wilt u op de website van de gemeente informatie opnemen over het verwijderen van asbestdaken, dan kunt u gebruik maken van onderstaande teksten en stappenplannen.

Informatiebijeenkomsten

Inventarisatie

  • Om dakeigenaren met een asbestverdacht dak te benaderen kunt u deze brief gebruiken: Brief dakeigenaren over inventarisatie (Word 22 kB) Let op: deze tekst is niet geactualiseerd na het verwerpen van het wetsvoorstel voor het landelijk verbod door de Eerste Kamer.

Bedrijven

  • Bezoekt u regelmatig bedrijven en wilt u hen informeren over asbestdaken dan kunt u deze Bedrijvenflyer daarvoor gebruiken. Let op: deze tekst is niet geactualiseerd na het verwerpen van het wetsvoorstel voor het landelijk verbod door de Eerste Kamer.