Gemeenten en omgevingsdiensten

Saneerders in bakje op dak

Hoe bereikt en informeert u uw inwoners over het verbod op asbestdaken? En hoe stimuleert en helpt u ze hun asbestdak te verwijderen? Om u te ondersteunen stellen we (communicatie)middelen en plannen beschikbaar waar u vrij gebruik van kan maken.

De aanpak van asbestdaken is een behoorlijke opgave. Onze rol als provincie is het bieden van ondersteuning en het samen brengen van partijen. Onderstaande communicatiemiddelen en plannen (tools) mag u als gemeente en omgevingsdienst vrij gebruiken bij het opzetten van een eigen plan van aanpak om de vervanging en verduurzaming van asbestdaken te versnellen.

Met enige regelmaat plaatsen we nieuwe documenten op deze pagina.

Plannen, documenten en algemene informatie

Hieronder vindt u een overzicht van diverse informatieve documenten en goede voorbeelden:

Financiering

DLV advies heeft een inventarisatie gemaakt van de mogelijkheden om een asbestdak te financieren. In dit plan leest u de mogelijkheden.

In Gelderland zijn al verschillende oplossende initiatieven gestart. Zij bieden een totaaloplossing voor eigenaren met een dak met asbest. Meer informatie over deze oplossingen.

Onderzoek inzamelstations

In 2018 heeft OOM-advies in opdracht van de provincie Gelderland onderzoek gedaan naar de optimlisatie van de afvoer van asbestdaken afval. In dit rapport leest u de uitkomsten van dit onderzoek. Met de aanbevelingen zijn we aan het werk, in het eerste half jaar van 2019 delen we hierover meer informatie.

Plannen van aanpak uit de praktijk

Om de asbestdaken in uw gemeente aan te pakken, helpen diverse documenten, waaronder een plan van aanpak, voor een gerichte uitvoering. Ter inspiratie delen we hier plannen van aanpak van omgevingsdiensten en gemeenten. Deze documenten kunt u gebruiken als voorbeeld voor uw eigen aanpak.

Omgevingsdienst De Vallei

Omgevingsdienst De Vallei heeft samen met de gemeenten in het gebied een plan van aanpak gemaakt om de asbestdaken in de regio te saneren. De doelgroepgerichte aanpak leest u hier.

Communicatiemiddelen

Onderstaande content is vrij te gebruiken in uw communicatie naar gebouweigenaren.

Website

Wilt u op de website van de gemeente informatie opnemen over het asbestdaken verbod, dan kunt u gebruik maken van onderstaande teksten en stappenplannen.

Informatiebijeenkomsten

Inventarisatie

Bedrijven

  • Bezoekt u regelmatig bedrijven en wilt u hen informeren over asbestdaken dan kunt u deze Bedrijvenflyer daarvoor gebruiken

Film

In juni 2018 was de tweede Gelderse asbestconferentie. Hieronder de toespraken van Maurits von Martels en Annie Schreier- Pierik.