Vanaf eind 2024 is asbest op daken verboden. Om de aanpak van asbestdaken te versnellen, ondersteunt de provincie waar nodig gemeenten, omgevingsdiensten en adviseurs met verschillende middelen. Dit gebeurt om gebouweigenaren bewust te maken van het toekomstig verbod en ze te motiveren hun dak te vervangen.

We stimuleren lokale of regionale initiatieven en samenwerkingsverbanden van bedrijven (oplossingen) om de vraag naar de vervanging van asbestdaken goed aan te laten sluiten op het aanbod vanuit de markt.

Op deze website vindt u voorbeelden van plannen van aanpak, middelen voor de communicatie en andere ondersteunende informatie. De documenten kunt u vrij gebruiken in het contact met eigenaren van daken waar mogelijk asbest op ligt.